Resultaten 1 tot 6 van de 6

Onderwerp: Change Log 23.08.2016

 1. #1
  Community Team Old_BB_Amta's Avatar
  Ingeschreven
  Mar 2016
  Berichten
  112
  Wereld
  Woestewoud

  Change Log 23.08.2016


  23rd of August 2016

  NEW FEATURES
  • Star Menu filters/ sorting / search
   Star Menu improvements are made to be able to cope with the massive amount of items some players have.  • Size of chat window
   The size of the chat window is now saved during one game session.
  • Additional ways/shortcuts to access the Trade Office and the Guild House
   Clicking on the Trade Office and Guild House opens the corresponding UI.
  CHANGES & IMPROVEMENTS
  • A confirmation window pops up when trying to cancel trades.
  • PvP Combat UI now always shows the correct enemy units.
  • Intercept areas are changed for the adventure "Sinbad and the Besieged City".   When a general/marshal moves on his path (blue) to defeat the camp (green),
   he won’t be intercepted by the other camp (red) at the (orange) points.
   The reason for that is that the other camp (red) is in a different sector.


  • Expedition map: A border in one Expedition map has been changed due to interception issues


   Border before   Border now
  • Colony slots bought with Valour Points expire as intended.
  • Building Large Towers no longer affects Expedition Buildings and map details.
  • The Forest Trap’s intercept area (“B”) hasn’t worked properly when attacking camp “A” in "The Island of the Pirates".

  • Player camps are now considered when using the PvP planning tool.
  • Guild Officers tab is still displayed after ranks are modified.
  • Rankings time is now more accurately displayed.
  • Chat is not blocked anymore for players above level 5.
  • Adventure slots are freed up when the adventure invitation expires or is cancelled.
  • Chat time stamps are now accurate.
  • Production queue was not in order in some situations.
  • When demolishing a building, the pop-up message shows accurate information
  • "Sea of Bread" and "Fragrance" Achievements now take (all) Fish and Meat re-fillers into account
  You are invited to provide change log feedback > here <
  Laatst gewijzigd door BB_Amta; 09-08-16 om 12:58.

 2. #2
  Community Team Old_BB_Amta's Avatar
  Ingeschreven
  Mar 2016
  Berichten
  112
  Wereld
  Woestewoud

  Update

  Entry "An intercept area is changed for the adventure "The Island of the Pirates"." was changed to:
  • The Forest Trap’s intercept area (“B”) hasn’t worked properly when attacking camp “A” in "The Island of the Pirates".


 3. #3

  Ingeschreven
  Dec 2014
  Berichten
  640
  Wereld
  Woestewoud

  23 augustus 2016

  NIEUWE FUNCTIES
  • Stermenu filters/ sortering /zoeken
   Er zijn verbeteringen aangebracht in het Stermenu om om te kunnen gaan met de enorme hoeveelheden items die sommige spelers hebben.  • Grootte van het chatscherm
   De grootte van het chatscherm wordt vanaf nu opgeslagen gedurende één speelsessie.
  • Aanvullende mogelijkheden/snelkoppelingen om toegang te krijgen tot het Handelshuis en het Gildehuis.
   Klikken op het Handelshuis en het Gildehuis opent de overeenkomstige UI.
  VERANDERINGEN & VERBETERINGEN
  • Een bevestigingsscherm opent wanneer geprobeert wordt handels te verwijderen.
  • PvP Gevechts UI toont nu altijd de correcte vijandelijke eenheden.
  • Onderscheppingsgebieden zijn veranderd voor het avontuur "Sinbad en de Belegerde Stad".   Wanneer een generaal beweegt op zijn pad (blauw) om het kamp te verslaan (groen),
   zal hij niet onderschept worden door het andere kamp (rood) op de (oranje) punten.
   De reden hiervoor is dat het andere kamp (rood) in een andere sector ligt.


  • Kolonie kaart: Een grens in één Kolonie kaart is veranderd vanwege onderscheppingsproblemen.


   Grens voorheen   Grens nu
  • Kolonievakjes gekocht met Moedpunten verlopen zoals voorzien.
  • Bouwen van Grote Torens heeft niet langer effect op de Expeditiegebouwen en kaartdetails.
  • Het onderscheppingsgebied van de Val (“B”) werkte niet correct wanneer kamp “A” werd aangevallen in "Het Pirateneiland".

  • Spelers kampen worden nu ook beschouwd bij gebruik van de PvP planningstool.
  • Gilde Officiers tab blijft getoond worden ook na aanpassing van de rangen.
  • Rankingstijden worden nu nauwkeuriger weergegeven.
  • Chat wordt niet langer geblokkeerd voor spelers boven level 5.
  • Avonturenvakken worden weer bevrijdt als de uitnodiging voor het avontuur verloopt of wordt geannuleerd.
  • Chat tijdsaanduidingen zijn nu nauwkeurig.
  • Productiewachtrijen waren niet in volgorde in sommige situaties.
  • Bij het slopen van een gebouw toont het pop-upvenster correcte informatie. de
  • "Zee van Brood" en "Luchtje" Prestaties nemen nu (alle) Vis en Vlees aanvullingen mee in de telling.
  U wordt uitgenodigd uw feedback op dit veranderingslog > hier < te geven.

  Vertaald door Mod_Fjuka

 4. #4

  Ingeschreven
  Dec 2014
  Berichten
  640
  Wereld
  Woestewoud
  "Een onderscheppingsgebied is veranderd voor het avontuur "Het Pirateneiland"." is veranderd in:
  • Het onderscheppingsgebied van de Val (“B”) werkte niet correct wanneer kamp “A” werd aangevallen in "Het Pirateneiland".


 5. #5
  Community Team Old_BB_Amta's Avatar
  Ingeschreven
  Mar 2016
  Berichten
  112
  Wereld
  Woestewoud

  Update Change Log 23rd of August 2016

  These additional changes will be part of the upcoming game version:
  • Generals no longer remain greyed out when they return to the Star Menu (while the Star Menu window is open).
  • The correct troops are displayed in the Troop Overview when playing Expeditions.

 6. #6
  Community Team Old_BB_Amta's Avatar
  Ingeschreven
  Mar 2016
  Berichten
  112
  Wereld
  Woestewoud
  • The visual glitch connected to the Grilled Steak Recipe has been fixed.

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen

Ubisoft maakt gebruik van cookies om de beste ervaring op onze websites te bieden en ervoor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website, aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies. Meer informatie over onze Privacy Policy. Om dit bericht niet meer te ontvangen, klik je op de OK knop.